Framsida


Släktföreningens syfte och verksamhet:         
Syftet med släktföreningen är att klargöra släktens skeden och historia samt till exempel främja samhörighetens känsla mellan medlemmar. 
Att förverkliga syftet med släktföreningens mål är att:
  • arrangera släktdagar
  • samla in uppgifter om släkten och informera det vidare till medlemmarna
  • bedriva målrelaterad publikationsverksamhet