Etusivu      Aktuellt
Verksamhetsperiod 2015 – 2016
 
Under året 2015 har läget inom Muotka-Rantakokko -släktföreningens styrelse ändrats. Fyra aktiva ledamöter har lämnat styrelsen. En har avlidit, två lämnat styrelsen på grund av sviktande hälsa och en har meddelat vara ovilligt att fortsätta i styrelsen. Tidigare sekreterare har övertagit ordförandeskapet. Styrelsen har fått två nya unga ledamöter. Båda bor i södra Finland och kan inte alltid vara på plats i styrelsen sammanträden. Kommunikation via internet och Skype ger möjlighet till det. Svåraste har varit att hitta en ordförande och sekreterare till styrelsen. I nuläge fattas en sekreterare.

Styrelseledamöter till verksamhetsperiod 2015-2016:
Mervi Muotka, ordförande
Katja Muotka, vice ordförande
sekreterare, utanför styrelsen – fattas

Övriga ledamöter:
Olli Muotka, Virva Muotka, Veli Puranen och Anneli Ylipää

Suppleanter:
Topi Kannasvuo och Asko Muotka

För en aktiv verksamhet, som att ordna släktträff och andra evenemang krävs det mycket arbete. Det funkar inte med en liten lokal grupp. Under årsmötet 2015 konstaterades att det inte går att ordna en släktträff sommaren 2016 fastän det bestämdes år 2011. Vi bestämde att endast nöja oss med att hitta nya verksamhetsledare  till styrelsen.

 
Försäljning av släktboken
 
Den tredje upplagan av släktboken har publicerats och är till salu. Den har utökas med bilder och 750 nya namn. Exakta uppgifter hittar du från sidan "Släktbok".
 
Medlemsavgifter
 
På årsmötet 24.7.2011 fastställdes medlemsavgiften till 10 € / år. Det noterades att en årsavgift är lättare att hantera för både medlemmen och föreningen än en avgift för en 3-årsperiod. Avgiften för en varaktig medlem är oförändrad 150 €. Bankuppgifterna hittar du på sidan "Bli medlem".
 
 
Släktträff
 
På släktträffen 23. - 24.7.2011 deltog tillsammans 150 släktingar från Finland, Sverige och USA. Lördagen den 23.7. hade vi ett inofficiellt program och avsikten var att umgås och bekanta sig med varandra.
Festen började på högstadieskolan i Muonio. Presentationen av släktbokens 3:e upplaga samt utställningen som innehöll släktträd och även gamla foton bidrog till uppmuntrade disskussioner.
Arbetet med reviderade släktboken illustrerades med en pjäs för gästerna. På kvällen var vi tillsammans i Visannon Maja i Ylimuonio. Att träffas efter en lång tid och bekanta sig med "nya" släktingar och diskussioner om dagens tema gjorde att atmosfären var glad och trivsam.
 
Programmet på söndag 24.7. innehöll båda officiella och fria delar. Dagen började med gudtjänst i Muonio kyrka och därefter gjordes hedersgång till hjältegravar. Festen fortsatte på högstadieskolan och där hölls även årsmötet. Programmet varierades med tal- och musik, vuxen kör, solosång och även allsång. Talen innehöll både fakta och humor. Under pauser köpte gäster släktböcker och var ivrigt intresserade av utställningarna. Mat och kaffe med tårta hade ordnats i skolan, som gav mer tillfällen för diskussioner och bekantskap.