Etusivu      Historia

Ylimuonioborna Muotka-Rantakokko -släktens släktbok publicerades år 2001 av Kerttu Saarnis förtjänstfulla arbete. Boken väckte tanken på att bilda en släktförening. Det behövdes fyra år att tänka igenom och få saken att mogna. Hösten 2005 samlades man i Ylimuonio dåvarande Meän koulu ry:s lokaler för att bilda släktförening och få igång den. I början av mars 2021 hade vår släktförening verkat 15 år som registrerad förening. Medlemsmängden har ökat successivt. På grundläggande mötet medverkade 16 släktens medlemmar. Nu har vi ungefär 300 medlemmar.

För släktföreningens verksamhet har styrelsen haft ansvaret, som består av sju ledamöter och två suppleanter. Sekreterare och kassör har blivit valda från medlemmarna utanför styrelsen. Under verksamhetstiden har det ordnats två släktträffar på september år 2007 och pÅ juli 2011. Deltagarna förutom från Finland fanns också från Sverige, Norge och USA. Alla var nöjda och önskan på nästa träff framkom.