Etusivu      Släktbok

 
Släktbok till salu

 
Vår släktbok - Muotka-Rantakokko -suvut, ylimuoniolaisia sukuja 1600-luvulta 2000-luvulle, författare Kerttu Saarni - III komplementerad och uppdaterad version har kommit. Den publicerades i släktträffen, som hölls i Muonio 23. - 24.7.2011. 
 
Bokens utseende är identisk med upplagorna I och II, förutom på bokens rygg tryckta notering III. Inhållet i boken har ändrats avsevärt jämfört med uplaga II. Till den aldeles nyss utkomna versionen har 750 namn lagts till. En del är nya uppgifter och uppdateringar, som har skickats in av dem, som tillhör släkten och en del är Anneli Ylipääs forskningar i de äldre generationerna, som kompletterats. Nya bilder har också tagits med.
 
Du som läser boken kan undra, varför uppgifterna för en släktning är oförändrade och för en annan däremot helt dagsaktuell. Svaret är: det är endast lovligt, att enbart publicera sådana uppgifter, som vederbörande själv har skickat in och godkänt med namnunderskrift.
Än finns den tillgängligt och boken kostar 38 € / st. Den kan beställas via post från medlemmarna i släktföreningens styrelse, t.ex. i Sverige Anneli Ylipää och Finland Mervi Muotka (se under fliken "Kontakter").
 
 
Uppgiftsinsamlingen fortsätter
 
Efter året 1999 personuppgiftslag och nytidens släktforskarpraktik är det viktigt att varje familj själv skickar uppgifter med underskrift. Då händer det inte att någons familjeförhållande blir tryckt utan att han/hon vet det. Även felaktiga uppgifter minskas på det här sättet.